Tietosuojaseloste

Perustuu henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Gepetto oy
Y-tunnus: 1704391-2
Toimiala: Tukku- ja verkkokauppa

Rekisterin nimi:
Gepetto Oy -asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjän toimiala:

Yhtiö harjoittaa elinkeinona tukkukauppa- ja verkkokauppa-alaa.

Tiivistelmä

Gepetto Oy:n verkkokauppa on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. Voit halutessasi rajata tietojesi käyttöä.

Tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Gepettoi verkkokaupan palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin. Käytämme tietoja:

– Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen – Asiakaspalveluun

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot

– Tunnistamistiedot, kuten nimi
– Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– Maksutiedot, mukaan lukien luottosopimukset ja muut laskutustiedot
– Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
– Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
– Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
– Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
– Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi Gepetto verkkokaupan kautta.

Henkilötietoja käytetään:

– Tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
– Gepetto verkkokaupan toiminnan ja palveluiden kehittämiseen – Asiakaskokemuksen parantamiseen
– Tilastollisiin tarkoituksiin
– Väärinkäytösten estämiseen
– Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Tietojasi säilytetään ja suojataan seuraavilla tavoilla.

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi ja anonymisointi, jos se vain on mahdollista. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Asiakastietoihin on pääsy vain Gepetto Oy:n omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:

Gepetto Oy
Muurahaispolku 1
36200 Kangasala
y-tunnus 1704391-2

Miten kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Gepetto oy:n verkkokaupan järjestelmistä ja tietoa ei enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

– Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

– Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme

– Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Millaisia oikeuksia sinulla on? Asiakkaana sinulla on oikeus:

– Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

– Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
– Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, info@gepetto.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Jos jossakin tapauksessa emme pysty joltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus, ilmoitamme sinulle asiasta.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Tietojen luovutus

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa analyysitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille. Analyysititarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan. Vain me voimme yhdistää käytetyn pseudonymisoidun tiedon nimeesi.

Emme käytä tietojen luovuttamista suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

– Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
– Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti
– Maksunvälittäjälle maksukortilla maksaessa
– Luotonmyöntäjälle, asiakkaan valitessa maksutavaksi luottoyhtiön laskun tai osamaksun

Käytetäänkö verkkokaupassa evästeitä?

iGepetto verkkokauppa käyttää evästeitä (”cookies”), lue tarkemmin evästeistä täältä

Mihin voit ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla: info@gepetto.fi